NHIỆT ĐIỆN TRỞ THERMISTOR

XUẤT SỨ: TAIWAN

THƯƠNG HIỆU :THERMOWAY

PHAM VI NHIỆT ĐỘ :-50~150ºC

KÍCH THƯỚC:ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU