BỘ ĐO VÀ GHI DỮ LIỆU CẦM TAY

XUẤT SỨ:TAIWAN

MODEL: CHY- 502A

ỨNG DỤNG:SỬ DỤNG TRONG CÁC NHÀ MÁY SẢN XUẤT CẦN ĐO NHIỆT ĐỘ PHÒNG NHIỆT ĐỘ LÒ ,VÌ TÍNH TIỆN LỢI CỦA DÒNG SẢN PHẨM LÀ NHỎ GỌN TÍCH HỢP ĐẦY ĐỦ TÍNH NĂNG LÊN RẤT ĐƯỢC ƯA CHUỘNG