LINH KIỆN PT100

XUẤT SỨ: JAPAN

CHẤT LIỆU:GỐM CÁCH ĐIỆN

ỨNG DỤNG: ĐO NHIỆT ĐỘ