CAN NHIỆT ĐO BỀ MẶT PHẢN ỨNG NHANH

XUẤT SỨ:TAIWAN

THƯƠNG HIỆU :THERMOWAY

PHẠM VY NHIỆT ĐỘ:0~650ºC

THỜI GIAN PHẢN ỨNG NHANH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

ĐƯỜNG KÍNH KIM ĐO :3.2mm ,DÀI 25~30mm ,nhọn đầu

CHIỀU DÀI TOÀN THÂN ;300~350mm

DÂY MỞ RỘNG :DẠNG XOẮN DÀI 1M