BỘ GHI NHIỆT 6 KÊNH MV100

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÃ SẢN PHẨM :MV100

XUẤT SỨ:JAPAN

MV100 (2,4,6,12ch)

Màn hình: LCD màu TFT 5,5 / 10,4 inch

Lưu: Thân chính + Bộ nhớ Flash FDD / ATA

Mạng Ethernet (lưu trữ và theo dõi thời gian thực trên PC)

Thời gian lưu trữ tối đa: 125 mili giây hoặc 1 giây

    Thông số kỹ thuật
    Thông số kỹ thuật MV100 / 200
 

  MV100 MV200
Môi trường
Di động
Máy tính để bàn
Số kênh
2, 4, 6, 12
4, 8, 10, 20, 30
Loại đầu vào
Điện áp (20 mV đến 20 V), cặp nhiệt điện (R, S, B, K, E, J, T, N, W, L, U), RTD, DI
Khoảng thời gian đo tối đa
2, 4 ch Model: 125 ms 
6, 12 ch Model: 1 s
4, 8 ch Model: 125 ms 
10, 20, 30 ch Kiểu: 1 s
 
Phương tiện lưu trữ di động
3 tùy chọn (đĩa mềm 3,5-inch, đĩa Zip, thẻ nhớ PCMCIA ATA flash)
Hiển thị
Màn hình LCD màu góc nhìn rộng 5,5 inch
Màn hình LCD màu góc nhìn rộng 10,4 inch
Kích thước và trọng lượng bên ngoài
152 (W) x 180 (H) x 188 (D), Khoảng 4 kg
281 (W) x 282 (H) x 240 (D), Khoảng 6 kg


Lưu trữ dữ liệu dài hạn 
Email và theo dõi web 
Chức năng mạng nâng cao