BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU INOR

XUẤT SỨ:THỤY ĐIỂN

CHỦNG LOẠI : IPAQ C330

ỨNG DỤNG : CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU