BỘ GHI DỮ LIỆU NHIỆT ĐỘ – PR30

XUẤT SỨ:TAIWAN

THƯƠNG HIỆU: BRAINCHILD

MÃ SẢN PHẨM :PR 30