CÔNG TY CHÚNG TÔI CÓ HAI PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

THƯ NHẤT : CHUYỂN KHOẢN

Tên tài khoản hưởng thụ :công ty TNHH công nghiệp thermoway việt nam

STK:0381000548349

MỞ TẠI:vietcombank ngân hàng TMCP ngân hàng ngoại thương việt nam-CN thủ đức

THỨ HAI :thanh toán tiền mặt tại văn phòng công ty